Bosted

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Højgaard bofællesskab

Lidt om Ejerbækgaard STU:


Højgaard bofællesskab er et bofælleskab, der har hjemme på Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand. 
På Højgaard bofællesskab har vi plads til seks unge mennesker, der kan bo under servicelovens § 107. 

Højgaard bofællesskab befinder sig konkret i et stuehus, der er en del af gården Højgaard, som er nabogård til Ejerbækgaard STU. Bofællesskabet er således en naturlig del af STU'en, hvis man både har fået tilbud om STU og bosted. Selvom man ikke går i STU, er der rig mulighed for at deltage i gårdlivet og/eller benytte sig af de frie landlige omgivelser. 
Højgaard er placeret i naturskønne omgivelser, men god plads til at folde sig ud på. 


Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger, at stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Desuden er det vigtigt, at styrke de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges interesser og faglige kompetencer, og forsøger at skabe en hverdag, der giver den enkelte mening og værdi.

Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse samt STU på Ejerbækgaard og Højgaard, hvor vi imødekommer og styrker den enkeltes interesser inden for forskellige fagområder, som hestehold, svinehold, kvæghold og maskinehold.

Ligeledes inkluderes den enkelte unge i Solrød Rideklubs hverdagsliv og aktiviteter, hvor de mærker en værdi og en anerkendelse i forhold til deres bidrag og tilstedeværelse.


Det er en stor kompetence og force for vores bofællesskab at kunne inkludere og udvikle den enkelte unges sociale kompetencer, så selvstændigt som muligt, i det vores tilbud ligger i private autentiske erhvervsdrivende rammer, hvor den unge dagligt møder lokal- og civilsamfundet, som de hermed danner relationer og spejler sig i.

Ligeledes bliver vi dagligt bekræftet i vores metodiske tilgang i form af et praksisfællesskab, som naturligt udvikler sig i sammenspil mellem de unge og lokal- og civilsamfundet, der har sin daglige gang på Ejerbækgaard.

Vi tilbyder fitnesstræning i det lokale fitnesscenter, hvor de unge ligeledes danner relationer og spejler sig i lokalsamfundet.

Vi støtter de unge i at holde kontakt og invitere, samt besøge familie og venner. Ligeledes ønsker vi i samarbejde med den unge beboer, at kommunikere til nærmeste familie om den unges udvikling og trivsel.

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.