Fysiske rammer for bofælleskabet

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Højgaard bofællesskab

Fysiske rammer for bofælleskabet på Højgaard

Fysiske rammer for bofælleskabet på Højgaard:

De unge bor på Højgaard, hvor der findes svin og kvæg. Ligeledes er der mulighed for at etablere hønsegård. På nabogåeden, som er Ejerbækgaard findes der heste, hunde og katte. De unge har mulighed for at bruge en del af deres fritid i disse autentiske rammer, hvor de har mulighed for at socialisere sig, danne relationer og være en del af et fællesskab. Ligeledes har de unge mulighed for at trække sig, og få ro på deres eget værelse.


Den unge er velkommen til at invitere venner hjem efter aftale med medarbejderne.


Der tilbydes sociale arrangementer, og der arrangeres løbende ture ud af huset.


De fysiske rammer imødekommer ligeledes den unge, i det de ofte har brug for fysisk aktivitet, hvilket der er rig mulighed for på to gårde.


På Højgaard hvor de unge bord, er der adgang til fælles køkken, toilet/bad, spisestue og opholdsstue, foruden de unges egne værelser. 

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.