Kost og ernæring

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Højgaard bofællesskab

Kost og ernæring på Højgaard bofælleskab

Kost og ernæring i hverdagen på Højgaard bofællesskab:


De unge i bofællesskabet har hver en ugentlig maddag, hvor de sammen med en ansat, står for tilberedningen af aftensmaden til bofællesskabets beboere.


Christine planlægger hver uge ugens madlavning og indkøb i tæt samarbejde med de unge. Det planlægges, hvad den enkelte unge ønsker at lave, og hvad der skal indkøbes hertil. Christine foretager efterfølgende indkøbene i samarbejde med de unge. 


Christine hjælper med at vælge en sund og varieret kost, og har gennem en praktisk tilgang fokus på, hvordan en sund og varieret kost, kan biddrage til en bedre og sundere livsstil. 


Herudover indgår Christine også i de unges fysiske træning, som foregår to gangen om ugen.

Christine Wiid

Profil:

Christine er uddannet inden for sunhedsfremme og ernæring og har derfor stor fokus på kost og ernæring med de unge i bofællesskabet. Chritines yderligere profil og arbejdsområder i Ejerbækgaard STU og Højgaard bofællesskab kan ses i menupunktet Om os


Christine har gennem sit virke som ansvarlig for

botræning og indkøb fokus på, at gøre sund kost og ernæring samt træning til en naturlig del af den enkelte unges hverdag

og liv. 

  

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.