Lov og målgruppe

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Højgaard bofællesskab

Loven og målgruppe

Loven og Højgaard bofællesskab: 

På Højgaard bofællesskab tilbyder vi et botilbud under servicelovens § 107, til dig der har brug for et midlertidigt botilbud, grundet fysisk eller psykiske udfordringer. Du kan finde seriviceloven her. 


Kapitel 20

Botilbud

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.


Målgruppe:

Målgruppen målrettes unge og voksne mennesker med diagnoser som ADHD, Aspergers, Autisme, Tourettes syndrom, emotionelt forstyrrelser og andre psykiatriske lidelser efter aftale. Derudover mennesker med angstprægede lidelser, ”omsorgssvigtede og sårbare mennesker”, mennesker med socio-emotionelle vanskeligheder herunder sociale fobier samt mennesker med andre særlige behov også af omsorgsmæssig karakter vil være målrettet bo – og læringstilbuddet.

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.