Målgruppe

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud


Målgruppen målrettes unge og voksne menneskerr med diagnoser som ADHD, Aspergers, Autisme, Tourettes syndrom, emotionelt forstyrrelser og andre psykiatriske lidelser efter aftale. Derudover mennesker med angstprægede lidelser, ”omsorgssvigtede og sårbare mennesker”, mennesker med socio-emotionelle vanskeligheder herunder sociale fobier samt mennesker med andre særlige behov også af omsorgsmæssig karakter vil være målrettet bo – og lærings tilbuddet.