Metode og Værdigrundlag

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Højgaard bofællesskab

Metode og værdigrundlag

Pædagogisk idé og metode – ”praksislæring” - ”situeret læring” i ”praksisfælleskaber” – som anerkendende tilgang målrettet målgruppen.


Pædagogisk er der ingen fuldt dækkende metode, som er sandheden for alle. Der må tages afsæt hos den enkelte unges/voksnes måde at lære og arbejde på med respekt herfor - men at være deltager, deltager sammen med andre og sammen med andre i læringsarbejdet i praksisfælleskabet, i det konkrete praktiske arbejde og i bofællesskabet, er en metode, som bygger på anerkendelse og solidaritet. Anerkendelse er en grundlæggende betingelse for, at mennesker bliver mennesker, mennesker, der kan realisere sig selv, og i det lys at leve ”det gode liv”. 

En anerkendende praksis handler om solidaritet, som bliver en central faktor, når vi tænker, taler om og ønsker at praktisere inkludering af mennesker med særlige behov, ressourcer og kompetencer. At være deltager er centralt i alt menneskeliv – at være deltager, deltager sammen med andre skal ses i en bevægelse mellem at være deltager – anerkendt som deltager – solidaritet - og tilbage til at være deltager. En bevægelse som en proceslignende tilstand, som skal forstås som en bagvedliggende grundantagelse i hele det pædagogiske og sundhedsfremmede arbejde. En bevægelse, som udmøntes hver dag og i alle situationer, når vi arbejder i et praksis og situeret læringsperspektiv i praksisfælleskabet.   

Det konkrete praktiske arbejde i praksisfælleskabet og arbejdet i bofællesskabet, ser vi som en tilgang og værdi, som hos os, skal være det grundlag vi arbejder med afsæt fra.

Læring og personlig udvikling dokumenteres, målsættes og evalueres løbende sammen med den enkelte unge i form af en handleplan, hvor det er vigtigt at den unge medinddrages i forhold til målsætningen.

Vi har ligeledes fokus på den unges fysiske og mentale sundhed og trivsel gennem observation og løbende samtaler.

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.