Takster for bosted under § 107

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Højgaard bofællesskab

Takster for tilbud på Højgaard bofællesskab under servicelovens § 107

Takster for botilbud på Højgaard under § 107 under serviceloven:

 

Takst 1:

Beskrivelse af funktionsniveau hos personer under § 107 til nedenstående døgntakst:

  • Personer der med støtte selv kan klare alm. daglige funktioner.
  • Personer med manglende grundlæggende sociale kompetencer.
  • Personer der kan være psykisk ustabile eller kan have personlighedsforstyrrelser.
  • Personer der er i medicinsk behandling.

  • Døgntakst kr. 1644,-

 

Takst 2:

Beskrivelse af funktionsniveau hos personer under §107 til nedenstående døgntakst:

  • Personer der har svært ved læring.
  • Personer med emotionelle personlighedsforstyrrelser.
  • Personer med lettere udadreagerende adfærd.
  • Personer der skal have hjælp til almindelige daglige funktioner.
  • Personer der har brug for udvidet psykisk og social støtte.

  • Døgntakst kr. 1940,-

 

Takst 3:

Beskrivelse af funktionsniveau hos personer der har et svært til fuldstændigt problem.

  • Personer der ikke kan drage omsorg for sig selv, skal have hjælp til almindelige daglige funktioner.
  • Personer der skal have omfattende pædagogisk, psykologisk og social støtte og træning, i lyset af personens manglende sociale kompetencer.
  • Personer med udadreagerende adfærd.

  • Døgntakst kr. 3077,-

 

 

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.