Uddannelse og beskæftigelse

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud


Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger, at stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Desuden er det vigtigt, at styrke de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges interesser og faglige kompetencer, og forsøger at skabe en hverdag, der giver den enkelte mening og værdi.

Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse samt STU på Ejerbækgaard Højgaard, hvor vi imødekommer og styrker den enkeltes interesser inden for forskellige fagområder, som hestehold, svinehold, kvæghold og maskinehold.

Ligeledes inkluderes den enkelte unge i Solrød Rideklubs hverdagsliv og aktiviteter, hvor de mærker en værdi og en anerkendelse i forhold til deres bidrag og tilstedeværelse.