Corona

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Information

Håndtering af Corona

Hvordan håndterer vi Corona i Ejerbækgaard STU og Højgaard bofælleskab? 


Opdatering d. 16-03-2020


I forbindelse med Corana-virus følger vi selvfølgelig sundhedsmyndighedernes anbefalinger, samt Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

 

De elever der kan være hjemme i denne periode, opfordres til dette. De får dagligt opringninger fra os, hvor vi gennemgår dagens opgaver samt hvordan de kan strukturere dagen. Mange af vores elever er vant til at modtage boglig undervisning og her sender vi opgaver hjem, som de returnerer til gennemlæsning.

Derudover har vi etableret virtuel undervisning, hvor de unge kan se hinanden og vi drøfter forskellige temaer. Dette gælder for de unge der har computer til rådighed i eget hjem.

Ligeledes foregår der undervisning over telefonen. Det kan være oplæsning, gennemgang af matematik- eller danskopgaver. Flere udarbejder projektopgaver, de sender elektronisk.

Eleverne er meget glade for denne kontakt og disse opgaver samt det ansvar der medfølger. De føler sig set og ligestillet med resten af Danmarks befolkning, der for manges vedkommende også udfører deres opgaver hjemmefra.

De elever der ikke kan være hjemme, møder op på Ejerbækgaard STU og der fastholdes de daglige rutiner, strukturer og omgivelser de er vant til, med de forholdsregler og anbefalinger der er givet fra sundhedsmyndighederne.

 

For de unge der bor hos os, forløber dagligdagen så almindeligt som muligt. Vi skaber ro om situationen, men også fokuserer på et fælles samfundsopgave- og ansvar i forbindelse med Corona-virus, samt de forholdsregler og anbefalinger der er givet fra sundhedsmyndighederne. Den daglige struktur fastholdes i forhold til botræningsopgaver, men socialiseringen i samfundet, holdes til fællesskabet i huset blandt de unge. De unge er velkommen til at mødes med familie – vi opfordre til at familien henter i bil eller kommer hertil i bil, så offentlig transport mindskes. Derudover er det ikke muligt med besøg i huset, men vi opfordrer familierne eller venner til gåtur i naturen.

 

Håndtering af COVID-19: Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere i vores §107, §85 og STU tilbud.

Først og fremmest er der fokus på Sundhedsstyrelsens 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte.Der er hængt plakater op flere steder i boliger samt på gården. De unge mennesker vi kun er i telefonisk kontakt med, samtales der dagligt om nedenstående samt deres eget psykisk såvel som fysisk helbred, således at vi hele tiden er opmærksom på ændring i tilsyn og støtte efter behov.

Råd 1: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Der er ekstra fokus og læring om at vaske sine hænder. Hermed ud over det sædvanlige efter toiletbesøg og under madlavning, så tales der om håndvask hver gang man har været på afstand/kontakt med andre mennesker. Hvis man kommer udefra eller har båret rundt på genstande.

 

Råd 2: Host eller nys i dit ærme, og ikke i dine hænder.

 

Råd 3: Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

 

Råd 4: Vær opmærksom på rengøring.
Der er ekstra fokus på rengøring. Alle overflader, der er i berøring, rengøres dagligt.

 

Råd 5: Hold afstand og bed andre om at tage hensyn.
Alle der bor i huset fortsætter deres normale gøremål, dog under skærpede forhold med fokus på at holde afstand, ikke være for mange mennesker samlet samt hygiejne. Der er på gården(nr.12) lavet tidsrum for hvornår man må komme derovre, således at der ikke er mere end 10 mennesker af gangen. Vi kører kun enkeltvis i traktor mm, der afsprites før og efter.


Vi opfordrer til at alle holder sig i gang med de daglige gøremål i det omfang det nu er muligt, men samtidig opfordrer vi til at være hjemme i huset resten af tiden. Vi henstiller til at de unge i denne periode er sociale sammen med de øvrige i huset, men skruer ned for sociale aktiviteter udenfor huset. Såfremt man skulle få besøg af familie, ønsker vi at man går en tur således at vi holder smitterisikoen på et minimum.

Der er ikke adgang for gæster inde i huset i denne periode.

 

Personalet sørger for at vaske/spritte alle overflader af inden de forlader huset, samt egenhygiejne.

Dette gælder også hvis de unge eller en borger har været på gården, her afsprittes ligeledes genstande, der har været i berøring.


Opdatering d. 20-04-2020


I STU øjemed, begynder vi fra uge 17 2020, at arbejde ud fra et fast skema, hvor eleverne i STU kommer mellem 2 og 3 dage om ugen. Vi benytter os af, at kunne sprede eleverne på de to gårde, således vi kun har 2-3 elever om samme opgaver ad gangen, og på samme område af gangen. I de dage de enkelte elever ikke møder fysisk i på gårdene, er de hjemme og modtager hjemmeundervisning i forlængelse af perioden før. Skemaet er også indsat her på siden, længere nede. 

De beboerer i bofælleskabet på Højgaard der ikke længere går i STU, passer deres abejde mm. på sædvanelig vis og kommer hjem derefter. De beboere der går i STU, ingår i det faste skema på lige fod med de andre elever i STU. 

Eleverne og beboerne er som ovennævnt delt op på de to gårde, men også i mellem Karina, Ib, Rie, Christine og Marck, som vil være de "hold" de arbejder i. Disse hold blandes ikke med hinanden. 

Frokost og pauser holdes ude på gårdene i det fri, og pavillionen som vi bruger til daglig som opholdslokale/undervisningslokale/pause og frokostlokale er lukket indtil yderligere lettelser på tiltagene indføres.  


Skema for hvor og hvornår de unge fysisk er i STU på gårdene - Gældende fra uge 17 - 2020: 

Som ovennævnt er alle de unge inddelt i "hold", hvor de kommer faste dage i løbet af ugen under corona-situaitonen. De unge vil være delt på de to gårde, Nr. 16 og Nr. 12 alt efter deres arbejdsopgaver. Ligeledes er de unge delt ind under en underviser, som er Karina, Christine, Ib, Marck eller Rie. Man tilhører derfor denne underviser på den dag man er sat på og under. 
Blå farvekode er for hvis man er på Nr. 12 og rød farvekode er hvis man er på Nr. 16. Informationen fremgår også af skemaet. 

Hjemme/fjernundervisning: 

De dage elevener ikke fremgår på skemaet, vil eleverne modtage hjemme/fjernundervisning. Det er Marck, Karina og Christine der står for denne undervsining, og de enkelte elever laver opgaver de enten selv er med til at vælge, eller som svarer til det de plejer at lave i STU. Det er opgaver der underbygger den dansk, historie, mateamtik og "traktorfysik" undervisning vi til daglig beskæftiger hos med i STU.

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.