Corona

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Information

Håndtering af Corona

Hvordan håndterer vi Corona i Ejerbækgaard STU og Højgaard bofælleskab? 


Opdatering d. 04-01-2021


Vi træder nu ind i et nyt skoleår, hvor corona stadig er en ting vi skal forholde os til. Eleverne kommer stadig fysisk på gården, da STU ikke er nedlukket i samme grad som andre uddannelser. 
For at forebygge smitte samt at hjælpe og støtte de unge, er der fokus på hygiejne, afstand og de generelle råd fra sundhedsstyrelsen. Vi er opmærksomme på eleverne, deres færden og evetuelt smitteopsporting. 
I den kommende vinterperiode er indendørs undervisning og aktivtet hold på et minimum. Vi forsøger en overgang med udendørs boglig undervisning, hvor vi vil arbejde med dansk, matematik og engelsk, i den praktiske aktivitet eleverne ellers er en del af på gården. 

 

For de unge der bor hos os, forløber dagligdagen så almindeligt som muligt. Vi skaber ro om situationen, men også fokuserer på et fælles samfundsopgave- og ansvar i forbindelse med Corona-virus, samt de forholdsregler og anbefalinger der er givet fra sundhedsmyndighederne. Den daglige struktur fastholdes i forhold til botræningsopgaver, men socialiseringen i samfundet, holdes til fællesskabet i huset blandt de unge. De unge er velkommen til at mødes med familie – vi opfordre til at familien henter i bil eller kommer hertil i bil, så offentlig transport mindskes. Derudover er det ikke muligt med besøg i huset, men vi opfordrer familierne eller venner til gåtur i naturen.

 

Håndtering af COVID-19: Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere i vores §107, §85 og STU tilbud.

Først og fremmest er der fokus på Sundhedsstyrelsens 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte.Der er hængt plakater op flere steder i boliger samt på gården. De unge mennesker vi kun er i telefonisk kontakt med, samtales der dagligt om nedenstående samt deres eget psykisk såvel som fysisk helbred, således at vi hele tiden er opmærksom på ændring i tilsyn og støtte efter behov.

Råd 1: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Der er ekstra fokus og læring om at vaske sine hænder. Hermed ud over det sædvanlige efter toiletbesøg og under madlavning, så tales der om håndvask hver gang man har været på afstand/kontakt med andre mennesker. Hvis man kommer udefra eller har båret rundt på genstande.

 

Råd 2: Host eller nys i dit ærme, og ikke i dine hænder.

 

Råd 3: Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

 

Råd 4: Vær opmærksom på rengøring.
Der er ekstra fokus på rengøring. Alle overflader, der er i berøring, rengøres dagligt.

 

Råd 5: Hold afstand og bed andre om at tage hensyn.
Alle der bor i huset fortsætter deres normale gøremål, dog under skærpede forhold med fokus på at holde afstand, ikke være for mange mennesker samlet samt hygiejne. Der er på gården(nr.12) lavet tidsrum for hvornår man må komme derovre, således at der ikke er mere end 10 mennesker af gangen. Vi kører kun enkeltvis i traktor mm, der afsprites før og efter.


Vi opfordrer til at alle holder sig i gang med de daglige gøremål i det omfang det nu er muligt, men samtidig opfordrer vi til at være hjemme i huset resten af tiden. Vi henstiller til at de unge i denne periode er sociale sammen med de øvrige i huset, men skruer ned for sociale aktiviteter udenfor huset. Såfremt man skulle få besøg af familie, ønsker vi at man går en tur således at vi holder smitterisikoen på et minimum.

Der er ikke adgang for gæster inde i huset i denne periode.

 

Personalet sørger for at vaske/spritte alle overflader af inden de forlader huset, samt egenhygiejne.

Dette gælder også hvis de unge eller en borger har været på gården, her afsprittes ligeledes genstande, der har været i berøring.

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.