Information

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud

Takster


Botilbud jf. SEL §107 - takst pr. døgn kr. 1.644


Egenbetaling:

Husleje kr. 3.500.

Forbrug kr. 1.000.

Kost kr. 2.000.


Beskyttet beskæftigelse jf. SEL §103 - takst pr. døgn kr. 493.


STU - læringstilbud - takst pr. måned kr. 20.000.


STU bolig:

Husleje kr. 3.500.

Forbrug kr. 1.000.

Kost kr. 2.000.

Derudover skal der som minimum tilkøbes 10 mentortimer ugentligt pr. person, jf. SEL §83 og §85.


Mentororsning - takst i timen kr. 500.