Metode og værdigrundlag

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud

Metode og værdigrundlag
Pædagogisk er der ingen fuldt dækkende metode som er sandheden for alle, der må tages afsæt hos den enkelte unges måde at lære og arbejde på med respekt herfor.


Vi ser det enkelte menneske som værende deltager, sammen med andre i læringsarbejdet i praksisfællesskabet, i det konkrete praktiske arbejde og i bofællesskabet, hvor metoden bygger på anerkendelse og solidaritet.


Anerkendelse er en grundlæggende betingelse for at mennesker bliver mennesker - mennesker der kan realiserer sig selv. En anerkendende praksis handler om solidaritet, som bliver en central faktor, når vi ønsker at praktisere inkludering af mennesker med særlige behov.

At være deltager er centralt i en menneskes liv, hvilket udmøntes hver dag og i alle situationer, når vi arbejder i et praksis og situeret læringsperspektiv i praksisfællesskabet.