Fag og kvalifikationer

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud

I vores STU er der rigtig mange muligheder for at du kan udvikle dig og tilegne dig forskellige kvalifikationer.

Det er særdeles vigtigt for os, at vi sammen med dig finder en uddannelsesretning der motivere dig og som du finder interessant.


Vi tilbyder:

Maskinlære

Reparation og vedligeholdelse af maskinerne

Plantelære

Kvæghold

Hestehold

Dansk

Matematik

Samfundsfag, herunder arbejdsmarkedsforhold

(fagforening, A-kasse mm.)

Traktorkørekort

Førstehjælp

Brandkursus og øvelser

Hjertestarterkursus

Botræning, herunder økonomi, e-boks, netbank, nem-id, madlavning, indkøb, oprydning og rengøring.Selv om ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start, kan man starte fra nu og lave en helt ny slutning.