Fysiske rammer for STU

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU

Fysiske rammer

Fysiske rammer for Ejerbækgaard STU:

Ejerbækgaard STU har beliggenhed på Nordmarksvej 12, 2680 i Solrød Strand. Ejerbækgaard er en autentisk landbrugsgård, hvor der også drives hestepension med tilhørende rideklub.
Landbruget drives sammen med Højgaard, som er nabogården. Ejerbækgaard er primært en hestepension, hvorfor der også er opstaldede 65 heste på gården. 
En del af disse heste bruges også i STU, hvorfor der er gode muligheder for at komme til lære om heste, eller bygge videre på erfaringer man allerede har tilegnet sig med heste. Solrød Rideklub har også hjemme på Ejerbækgaard, hvorfor der igennem året også vil blive afholdt store ridestævner og arrangementer, som man også kan være en del af. 
Højgaard, som er nabogården til Ejerbækgaard er ligeledes en del af Ejerbækgaard STU. Højgaard er ligeledes en autentisk landbrugsgård, hvor der både er kvæghold, svinehold og landbrug med autenstisk planteavl. Højgaard driver også en del maskinstation. Alt dette og mere til er en del af STU'en.

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.