STU

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud

Nicolai ønkser at blive maler efter sin STU og er her igang med at slibe og male bore

Sommerpiger på græsfolden efter udlukning af heste

Alle har ret til en uddannelse


Kort om os og STU


  • Ejerbækgaard Højgaard ligger i naturskønne omgivelser i Solrød
  • Ejerbækgaard og Højgaard er to autentiske landbrugsgårde, hvor du har mulighed for at uddanne dig og/eller være deltager inden for hestehold, kvæghold, svinehold, plantelære og maskinlærer.
  • Vi tilrettelægger sammen med dig, dine forældre og rådgivere, din 3-årige uddannelse (STU) ud fra dine interesser, men lader dig også møde arbejdsopgaver og faglige udfordringer, du måske ikke viste, havde din interesse.
  • Vi arbejder i et nærværende, anerkendende og struktureret miljø.
  • Underviserne tilbyder forskellige og relevante kompetencer i forbindelse med uddannelsesforløbet
  • Alt foregår under trygge og velordnede forhold og vilkår
  • Der arbejdes for at flest muligt af de unge uddannes til at kunne fungere i et arbejdsliv efter uddannelseforløbet, eller få afklaret en uddannelsesretning og videreuddanne sig.
  • Du bliver en del af det lokale nærmiljø, da du dagligt indgår i driften og hverdagen på gårdene, hvor mennesker fra lokalmiljøet og nærmiljøet har deres daglige gang.
  • Du lærer at tage ansvar for forskellige arbejdsopgaver på gårdene, hvilket betyder at du er en vigtig del for at tingene fungerer i hverdagen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores STU på Ejerbækgaard og Højgaard

Frokosthygge ved shelter I haven