STU

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU

Lidt om Ejerbækgaard STU:


En STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), hos Ejerbækgaard er et tilbud til dig som vil uddanne og udvikle dig på et både erhvervsmæssigt, socialt og mentalt nivaeu, med udgangpunkt i landlivet og landbruget. Udannelsesforløbet varer 3 år.
Både Ejerbækgaard og Højgaard er to autentiake landbrugsgårde, hvor der til daglig drives landbrug, hestepension, hesteopdræt, kvæghold og svinehold, samt hobbylandbrug. 
Man vil komme til at kunne uddanne sig inden for det man har interesse for inden for landbruget og landlivet, men der er også mulighed for at kunne uddanne sig inden for mange håndværkerfag, herunder tømre, murer, entreprenør mm. 
Der vil også være mulighed for at kunne udanne sig inden for boglige fag, herunder dansk, matematik, fysik/kemi mm. Læs mere om fag og kvalifikationer i menupunktet under STU, eller her.
Du vil opleve, at du i din hverdag vil blive en del af et anerkendende struktureret miljø, og du vil se hvordan de kompetencer du har, og vil tilegne dig, er til gavn for drift og andre mennesker. Under din STU vil du også opleve det stærke sammenhold og fællesskab vi har i STU og de trygge og velordnede rammer der er rundt om vores STU. Vi har et højt prioriteret mål om, at du skal opnå netop dine mål, og komme videre enten på en ny uddannelse eller ud i arbejdslivet, med dine nye kompetencer fra Ejerbækgaard STU, der styrker dig praktisk, psykisk og socialt. 


Information om målgruppe, lovmæssige betsemmelser, hverdagen i STU, mm, kan du læse mere om under fanen "STU" i menuen eller klikke her

Et hurtigt overblik over tilbuddet om STU hos Ejerbækgaard indebære blandt andet: 

  • Ejerbækgaard og Højgaard har beliggenhed i naturskønne omgivelser i Solrød
  • Ejerbækgaard og Højgaard er to autentiske landbrugsgårde med heste, kvæg og svindehold, samt smådyr som høns, geder og "klappe"-grise som hobby. Der drives ligeledes autentisk landbrug og maskinstation, som man alt sammen kan være en del af, alt efter hvor ens interesse ligger. 
  • Vi har en stort netværk udadtil i erhvervslivet, hvorfor vi også kan hjælpe med mange andre uddannelser inden for håndværkerfagene
  • Vi kan hjælpe dig med at komme videre med en boglig uddannelse og måske fuldføre en 9. klassses eksamen eller forberede dig til en vidergående boglig uddannelse, på fx. VUC 
  • Vi arbejder i et nærværende, anerkendende og struktureret miljø 
  • Du vil opleve at dine kompetencer som du enten allerede har eller du vil lære her, er vigtige og kan hjælpe andre i deres hverdag. 
  • Du vil blive en del af den daglige gang på gårdene, hvor der til daglig kommer mange mennesker fra lokalmiljøet. Herigennem vil du også få nye fællesskaber, samt blive anerkendt for dit arbejde. 
  • Der arbejdes fra vores side for at flest mulige unge mennesker uddannes til at kunne klare sig selv i et arbejdsliv efter uddannelsesforløbet, eller få afklaret en uddannelsesretning og videruddanne sig
  • Alt foregår under trygge og velordnede forhold og vilkår

Hvoran starter jeg og hvad indebærer STU?


Vi tilrettelægger sammen med dig, dine forældre og din rådgivere, din 3-årige uddannelse (STU) ud fra dine interesser og ønsker. Karina Høybye kan konatktes på. tlf. 28737209 eller mail: karina@ejerbaekgaard.dk.


Selve udannelsesforløbet kan skitseres som herunder: 

UU Vejleder udarbejder STU-indstilling.

12 ugers afklaringsforløb.

Udarbejdelse af uddannelsesplan med delmål og slutmål.
Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med UU-vejleder, eleven og STU kontaktperson.

1. år på STU - der evalueres løbende sammen ned eleven og uddannelsesplanen rettes til halvårligt.

2. år på STU - der evalueres løbende sammen ned eleven og uddannelsesplanen rettes til halvårligt.

3. år på STU - der evalueres løbende sammen ned eleven og uddannelsesplanen rettes til halvårligt.

Udarbejdelse af kompetencebevis og støtte til et videre og et så selvstændigt liv som muligt.

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.