Loven

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud

Alle mennesker skal ikke bare have noget at leve af, men også noget at leve for!

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Uddannelsen aftales i henhold til Lovbekendtgørelse 2015-06-15 nr. 783 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Ændring i lovgivningen finder anvendelse på uddannelsesforløbet i den udstrækning dette følger af lovgivningen.

Ved uddannelsens afslutning, vil Ejerbækgaard STU udstede et kompetencebevis iht. reglerne om kompetencebevis i Lbkg. 2015-06-15 nr. 783.

Stopper den unge inden uddannelsens afslutning vil Ejerbæk-gaard STU ligeledes udstede et kompetencebevis på den del af uddannelsen som den unge har gennemført jf. reglerne i Lbkg. 2015-06-15 nr. 783.


Formål m.v.

§ 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.Praksisfællesskabet og læringstilbuddet på Højgaard og Ejerbæk-gaard udbyder et 3-årigt uddannelsesforløb under særligt tilrette-lagt uddannelse (STU).


På Ejerbækgaard STU, kan den unge uddanne sig inden for ma-skinelære, markbrug, dyrehold og botræning.