Målgruppe

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud

Målgruppen


Vores særlig tilrettelagt uddannelsesforløb henvender sig til unge mellem 16-24 år.

Vi er meget interesseret i at hjælpe, støtte og udvikle unge med særlige behov. Det er særligt unge med ADHD, Autisme, Asperger, Tourettes Syndrom samt Socio-emotionelle forstyrrelser – herunder sociale fobier, angstprægede lidelser, ” omsorgssvigtede og sårbare” og andre psykiske lidelser, der har vores store interesse, samt her vi kan tilbyde en kompetent støtte til den unge.Alle har ret til en uddannelse!