Netværk/socialisering

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud

I det vores tilbud er placeret i private omgivelser samt  i lokale virksomheder, møder og taler vores unge mennesker med andre fra lokalmiljøet dagligt, som har deres daglige gang på matriklerne.


Vi ser denne inkluderende tilgang til lokalmiljøet, som en stor force for vores unge mennesker, at de dagligt er med til at skabe nogle gode og hyggelige rammer for alle og at de ligeledes bliver mødt med en anerkendende og positiv tilgang i forhold til deres tilstedeværelse og angegemant med dyrene fra andre mennesker fra lokalmiljøet, med samme interesser.

Alle skal høres som ligeværdige mennesker og behandles med respekt